Vi udfører statiske beregninger af primært træ-, stål- og betonkonstruktioner. Vi udnytter på professionelt højt niveau bygningsmodellering med BIM-software Tekla Structures.

Ingeniørrådgivningen foregår indenfor følgende overordnede områder:

Skitseprojekt – Rådgivning inden for bygningens totalstabilitet samt assistance ved fastlæggelse af egnede bygningsmaterialer og konstruktionsprincipper.

Myndighedsprojekt – Statiske beregninger, oversigtstegninger samt detaljeskitser til myndighedsgodkendelse. Materialet er under normale omstændigheder tilstrækkeligt for håndværkerne ved udførelse af mindre byggeopgaver som f.eks. enfamiliehuse og landbrugsbyggerier.

Udførelsesprojekt – Vi udarbejder en digital bygningsmodel, der sikrer sammenhæng og effektivitet i byggeriet.
Rådgivningsarbejdet gennemføres med en omfattende detaljeringsgrad, hvilket f.eks. betyder, at vi leverer færdige støbe- og produktionstegninger.